Acest site este arhivat. Toate funcționalitățile interactive sunt dezactivate.

Amendament

Amendamente la taxe si impozite locale pe 2012

consumatorul.com
consumatorul.com

Proiect de hotărâre nr. 240/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012 – inițiativa primarului

Amendament 1

Art. 1, lit. (c) va avea următorul conținut:

cota prevăzută la art. 253, alin. (2) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabilește la 0,75% în situația în care ultima reevaluare s-a efectuat după data de 01.01.2009 (impozit/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice).

În aceeași situație se regăsesc și contribuabilii care au dobândit clădiri și construcții speciale după data de 01.01.2009.

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin. 1, contribuabilii vor depune la Direcția Venituri a Primăriei Municipiului Arad o cerere în acest sens, însoțită de documentele justificative ale reevaluării efectuate, cu excepția persoanelor juridice care în anul 2011 au beneficiat de cota de impozitare de 1,5%, iar clădirile și construcțiile deținute în proprietate sunt reevaluate sau dobândite după data de 01.01.2009. mai departe »