Acest site este arhivat. Toate funcționalitățile interactive sunt dezactivate.

Amendamente la taxe si impozite locale pe 2012

consumatorul.com
consumatorul.com

Proiect de hotărâre nr. 240/2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012 – inițiativa primarului

Amendament 1

Art. 1, lit. (c) va avea următorul conținut:

cota prevăzută la art. 253, alin. (2) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabilește la 0,75% în situația în care ultima reevaluare s-a efectuat după data de 01.01.2009 (impozit/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice).

În aceeași situație se regăsesc și contribuabilii care au dobândit clădiri și construcții speciale după data de 01.01.2009.

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin. 1, contribuabilii vor depune la Direcția Venituri a Primăriei Municipiului Arad o cerere în acest sens, însoțită de documentele justificative ale reevaluării efectuate, cu excepția persoanelor juridice care în anul 2011 au beneficiat de cota de impozitare de 1,5%, iar clădirile și construcțiile deținute în proprietate sunt reevaluate sau dobândite după data de 01.01.2009.

Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin. 1, se consideră reevaluate clădirile și construcțiile speciale numai în situația în care s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor existente în grupa de imobilizări corporale ”clădiri”, cu excepția celor dobândite după data de 01.01.2009.

Motivație:

În proximitatea Aradului avem un centru economic mai dezvoltat, Timișoara, care prin cota de 0,75% prezintă o atractivitate mult mai mare pentru investitori. În prezent, potențialele investiții se vor orienta cu siguranță în afara orașului.

Pentru a avea un termen de comparație la scară europeană:

  • Timișoara: 0,75%
  • Germania: max. 1,22%
  • Italia: 0,4-0,7%
  • Elveția: 0,3-0,5% < (e valabil si persoanelor fizice si celor juridice)

Criza economică face ca numeroase spații industriale să nu fie folosite la capacitate maximă, iar taxarea acestora cu 1,5% constituie un cost pe care întreprinderile nu îl pot suporta.

 

Amendament 2

Art. 1, lit. (d) va avea următorul conținut:

cota prevăzută la art. 253, alin. (6), din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește astfel:

  • 10%, în situația în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2009 (impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care dețin clădiri și construcții care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință);

  • 30%, în situația în care nu s-a efectuat nici o reevaluare după data de 01.01.2007 (impozitul/taxa pe clădiri în cazul persoanelor juridice care dețin clădiri și construcții care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință);

Motivație:

Procentele prevăzute de lege sunt foarte mari, putând duce la situații în care valoarea impozitului cu majorări și penalizări să depășească într-o perioadă de 2 ani, valoarea imobilului. Folosirea limitelor minime pe care le pune la dispoziție legea, este necesară pentru a crea condiții favorabile potențialilor investitori.

 

Amendament 3

Art. 1, lit. (f) va avea următorul conținut:

cota prevăzută la pct. 54, alin. (2) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, se stabilește la 0,75% (impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării);

Motivație: În proximitatea Aradului avem un centru economic mai dezvoltat, Timișoara, care prin cota de 0,75% prezintă o atractivitate mult mai mare pentru investitori. În prezent, potențialele investiții se vor orienta cu siguranță în afara orașului.

 

Amendament 4

Art. 2 va avea următorul conținut:

  • Bonificația prevăzută la art.255 alin.(2), din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabilește în cazul impozitului pe clădiri, la 10%(pentru persoane fizice);
  • Bonificația prevăzută la art.260 alin.(2), din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se stabilește în cazul impozitului pe teren, la 10%(pentru persoane fizice).

Motivație:

Această practică a fost folosită în trecut cu succes. Stabilirea nivelului la 10% motivează contribuabilii să plătească în avans pe întregul an, aducând bani bugetului local în primul trimestru. Procentul de 5% nu este destul de motivant pentru contribuabilii care au fost obișnuiți ani de-a rândul cu o bonificație de 10%.

 

Amendament 5

Art. 3, lit. (a) va avea următorul conținut:

Pentru anul 2012, în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri calcula pe baza valorilor impozabile prevăzute în Tabloul din Anexa nr. 1 se ajustează prin înmulțirea cu 1, în conformitate cu art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Motivație:

Având în vedere cadrul economic și faptul că în execuția bugetară anterioară s-a înregistrat un excedent, capacitatea de plată a contribuabilului a scăzut, nivelul real al salariilor și pensiilor a scăzut. Impozitul trebuie să fie posibil, corelat cu capacitatea reală a contribuabilului.

 

Amendament 6

La Anexa 26 se modifică “Criteriile de Zonare” după cum urmează:

  1. La “Zona A” se elimină pct. 8) “teren cuprins în proiecte de modernizare/reabilitare/dezvoltare”
  2. La “Zona B” se elimină pct. 8) “teren cuprins în proiecte de modernizare/reabilitare/dezvoltare”

Nomenclatorul Stradal inclus la Anexa 26 se reface în mod corespunzător.