Acest site este arhivat. Toate funcționalitățile interactive sunt dezactivate.

Regulament de funcționare a Grupurilor de Lucru

Art.1 - Scop și componență

(1) Grupurile de Lucru funcționează ca forumuri în cadrul cărora au loc dezbateri constructive în vederea elaborării unor politici publice.

(2) Aceste grupuri sunt compuse din membrii înscriși în Mișcarea Arădeană dar și simpli voluntari.

(3) Fiecare grup este manageriat de către un Coordonator.

Art.2 - Teme de dezbatere și modalitate de lucru

(1) Fiecare grup are teme majore pentru dezbatere, unele propuse de inițiatori, altele identificate ulterior, în urma discuțiilor.

(2) Temele de discuție sunt inițiate de coordonator. Membrii pot propune acestuia și alte teme.

(3) Coordonatorul va sintetiza ideile apărute și va propune documentul de sinteză.

Art.3 - Caracteristici și condiții de funcționare

(1) Ideile propuse în procesul de dezbatere trebuie să țină cont de valorile și viziunea Mișcării Arădene.

(2) Dezbaterea trebuie:

a) să fie civilizată;
b) să conțină un limbaj decent;
c) să respecte pluralismul de opinie.

Art. 4 - Atribuțiile Coordonatorului

(1) să stimuleze creativitatea și comunicarea în cadrul grupului;

(2) să atragă noi membri (cu calificare, experiență, motivație);

(3) să canalizeze discuția pe temele specifice grupului;

(4) să întocmească documentul de sinteză pentru politica publică vizată.