Acest site este arhivat. Toate funcționalitățile interactive sunt dezactivate.

Istoria Aradului în şcoli

17.01.2011 11:00 - 12:00 · claudiu.cristea
Foto: Florin Stana
Foto: Florin Stana

În anul 2010, Mișcarea Arădeană a propus și derulat cu succes un proiect care să aducă în prim plan identitatea orașului și valorile sale – „Arad, dragostea mea”. În același spirit, reluând o idee mai veche a noastră propunem CLM Arad înființarea unei materii de studiu opționale mergând tocmai pe prevederile noii Legi a Educației Naționale. Aceasta reprezintă aplicarea imediată a prevederilor acesteia, cu toate neajunsurile și incoerențele pe care le cuprinde. O notă pozitivă este aceea că Legea oferă posibilitatea administrației locale de a propune o materie opțională în curriculumul școlar preuniversitar.

Concret, măsura noastră se constituie într-o propunere de Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Municipal Arad. Prin intermediul consilierului local, Claudiu Cristea, Mișcarea Arădeana înaintează acest proiect, prin care CLM înființează disciplina opțională „Istoria Aradului” ca ofertă de nivel local pentru curriculumul la decizia școlii și constituie colectivul de elaborare a programei și manualului.

Motivaţia demersului nostru a venit din convingerea că un oraş complet presupune şi implicare activă dar şi o cunoaştere proprie mai bună. Proiectul constructiv pe care îl propunem reprezintă un element dintr-un puzzle mai mare ce ar defini Aradul ca oraş european. În plus, iniţiativa ar duce la întărirea coeziunii și solidarității comunitare, respectiv la creșterea mândriei tinerilor care locuiesc în Arad cu privire la apartenența la acest oraș (vezi Expunerea de Motive pentru mai multe detalii).

Proiectul de hotărâre cuprinde:

  • includerea materiei de studiu opționale „Istoria Aradului” ca ofertă de nivel local pentru „curriculumul la decizia școlii”
  • constituirea unui colectiv de specialiști mandatați să elaboreze programa de studiu a materiei și manualul
  • calendarul și cadrul de funcționare a colectivului de elaborare a programei și manualului
  • mandatarea reprezentanților CLM în consiliile de administrație ale școlilor să propună acestora includerea materiei în curriculum.

 

Foto: Florin Stana
Foto: Florin Stana
Foto: Florin Stana
Foto: Florin Stana
Foto: Florin Stana